Customer ratings of Sklep Farmona

B2B

Zakup kosmetyków profesjonalnych Farmona System Professional do gabinetów kosmetycznych możliwy u Dystrybutora Kosmetyków Profesjonalnych lub poprzez system zamówień B2B Farmona

Dla podmiotów gospodarczych: aby uzyskać dostęp, prosimy o przesłanie e-mailem kopii (skanu) dokumentów:

● regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub NIP

na adres

[email protected]

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, jednak posiadające kwalifikacje zawodowe w kierunku kosmetologii, prosimy o kontakt z przedstawicielami regionalnymi i przesłanie kopii (skanu):

● dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia kosmetycznego

kontakt z regionalnymi przedstawicielami

Kosmetyka profesjonalna, produkty , zabiegi kosmetyczne, targi, szkolenia, informacje i kontakt na stronie www: farmonaprofessional.pl
Profesjonalne kosmetyki gabinetowe Farmona System Proffesional